Kerkenvisie Ooststellingwerf

Onder dit tabblad leest u meer over de uitgangspunten van deze beeldende kerkenvisie van de gemeente Ooststellingwerf.
Ook vindt u hier het beleid, zoals dat op 26 januari 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Klik in de balk boven de foto op het onderwerp waarover u mee wilt weten. Er verschijnt dan een rood vlakje.