Medegebruik

Regelmatig worden kerkgebouwen, behalve voor diensten, ook voor andere zaken gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziekuitvoeringen. De bijgebouwen kunnen verhuurd worden voor niet-religieuze bijeenkomsten, bijvoorbeeld van een vereniging.
In deze gevallen spreken we van medegebruik.

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij medegebruik zijn:

  • Is er voldoende parkeergelegenheid?
  • Wat is de verkeerskundige situatie?
  • Ontstaat er mogelijk overlast voor omwonenden?

Daarbij speelt de frequentie een grote rol: nu en dan een muziekuitvoering geeft minder druk op de omgeving, dan wanneer er enkele keren per week een optreden is.

Monumentaal interieur

Bij kerken met een monumentaal interieur zijn er extra aandachtspunten:

  • Zijn er aanpassingen nodig voor het medegebruik?
  • Is dit mogelijk zonder aantasting van het interieur?

 

Foto’s hiernaast en boven:

De Bonifatiuskerk van Oldeberkoop wordt gebruikt als kerk, maar ook voor cultureel-maatschappelijke doelen zoals concerten en de kunstmanifestatie Open Stal.