Beeldende kerkenvisie in opbouw

Welkom bij de beeldende Kerkenvisie van de gemeente Ooststellingwerf. Hierin leggen de gemeente en de kerkbesturen gezamenlijk hun visie vast voor de periode 2020-2024. Centraal daarbij staan de kerkgebouwen, nu en in de toekomst.

Waarom deze Kerkenvisie

Veel kerkgebouwen staan onder druk. Dit komt onder meer door het teruglopend kerkbezoek. Om het religieus erfgoed in Nederland te behouden is actie vereist.

 

De gemeente Ooststellingwerf gaat daarom met de kerkeigenaren in gesprek over alle kerkgebouwen in haar gemeente. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt bij dit proces.

 

Door nu met elkaar in gesprek te gaan, kunnen kerkbestuur én gemeente zich beter voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Daar heeft iedereen baat bij!

Kerk in ontwikkeling

In Ooststellingwerf staan meer dan twintig kerkgebouwen. Zij bepalen mede het gezicht van onze mooie gemeente. Veel kerken hebben nog hun oorspronkelijke functie. Er vinden diensten plaats, het is een plek voor gebed en geloof.

 

Er zijn echter ook kerkgebouwen die deze functie hebben verloren.
Of waar, naast geloofsbelijdenis, ook andere activiteiten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld concerten.

 

Van modern tot monumentaal

De kerken van Ooststellingwerf vormen een kleurrijk palet. Sommige zijn oud en hebben grote monumentale waarde. Andere zijn nieuw en eigentijds. Ook de interieurs zijn heel verschillend.

 

Het is van belang of het gebouw een gemeentelijk monument, een rijksmonument of geen van beide is. Dat bepaalt mede de mogelijkheden en de beperkingen als je het gebouw wilt renoveren of aanpassen aan het gewenste gebruik.

naar 'gebouw'

De toekomst van onze kerken

De eigenaar van het gebouw (meestal kerkbestuur) bepaalt de toekomst van de kerk. De gemeente is daarbij gesprekspartner. Hoe wordt het nu gebruikt? En wat zijn de plannen voor over 5 of 10 jaar?

 

Als het gebruik van een kerk verandert, dan kan er sprake zijn van medegebruik, herbestemming of zelfs sloop. Dan gaan formele zaken spelen, zoals bestemming en vergunningen. Voor de directe omgeving kunnen praktische zaken van belang zijn, zoals parkeren en verkeersveiligheid. Het is belangrijk dit vroegtijdig te bespreken.

naar 'kerkenvisie'

De kerken van Ooststellingwerf

In deze digitale Kerkenvisie kunt u kennismaken met alle kerkgebouwen in Ooststellingwerf. Zo krijgt u een mooi beeld van het onderwerp.

 

Onder ‘Bekijk de kerken’ vindt u foto’s en wetenswaardigheden.
Over het gebouw, het interieur en de bijzonderheden.
En natuurlijk ook over het huidige gebruik van de kerk en eventuele wensen voor de toekomst.

 

naar 'bekijk de kerken'

Contactpersoon

René Westerveld, Stedenbouwkundig Beleidsmedewerker van de gemeente Ooststellingwerf, is de contactpersoon voor de kerkeigenaren en stelt samen met hen deze Kerkenvisie op.

 

Zijn mailadres is: R.Westerveld@ooststellingwerf.nl
Meer gegevens vindt u onder ‘contact’.

 

© foto Jan Koops
René Westerveld (links) en wethouder Fimke Hijlkema (rechts)

naar 'contact'

Voorbeelden & nieuws

Monumentendagen in september

Filmpje Trefkerk Appelscha

Overnachten in een kerk