Gemeentelijke monumenten

Een aantal kerken uit de gemeente Ooststellingwerf is gemeentelijk monument. Hieronder kunt u lezen wat dit betekent.

Wat is een gemeentelijk monument

Als een gebouw nationale betekenis heeft, dan kan het aangewezen worden als rijksmonument. Als het dit niet heeft, maar er is wel een plaatselijk of regionaal belang, dan kan de gemeente besluiten om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 

Er is geen landelijke lijst van de gemeentelijke monumenten. Elke gemeente houdt zelf een lijst bij en bepaalt hoe deze er uit ziet. De monumentenlijst van Ooststellingwerf is te vinden op de gemeentelijke website.

Gemeentelijke monumenten in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf  telt 86 gemeentelijke monumenten, waaronder vijf kerken:

 

  • Trefkerk, Wester Es 50 te Appelscha
  • Centrumkerk, Herenweg 72 te Donkerbroek
  • Hervormde kerk, Dorpsstraat 76 te Haule
  • De Oerdracht, Hoofdweg Boven 77 te Haulerwijk
  • De Bining, Kerkstraat 13 te Haulerwijk

Beperkingen

De beschermde status maakt dat voor veel wijzigingen aan een gemeentelijk monument een vergunning nodig is. De eigenaar mag niet zomaar iets slopen, verplaatsen of verbouwen. Ook voor het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam is een vergunning nodig.

 

Alleen kleine onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningsvrij, zoals opschuren en schilderen in dezelfde kleur of het vervangen van dakpannen door hetzelfde type.

Mogelijkheden

De eigenaar van een gemeentelijk monument kan bij de gemeente subsidie aanvragen voor restauratie en onderhoudswerkzaamheden. Neem vooraf contact op met de gemeente om te overleggen wat kan en wat mag.
 

Daarnaast is het mogelijk om voor het verduurzamen van een monument financiële ondersteuning aan te vragen bij het cultuurfonds. Hiervoor gelden kwaliteitscriteria.

 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Kerk in ontwikkeling

Soms verandert het gebruik van een kerkgebouw en wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Dan is het belangrijk om te weten of het een gemeentelijk monument is. Dit bepaalt immers mede de mogelijkheden.

 

Sloop en herbouw is in dat geval niet mogelijk. Herstemming is een optie, maar vergt gedegen vooronderzoek.