Kerkeigenaar en gemeente

Het gesprek over medegebruik of herbestemming begint altijd bij de kerkeigenaar. Deze bepaalt de toekomst van de kerk, is bepalend en richtinggevend.

 

Het is daarbij raadzaam om in een vroeg stadium contact op te nemen met de gemeente. Zij  is graag bereid om mee te denken en indien gewenst te adviseren.

 

Sommige processen hebben veel tijd nodig of vragen nader onderzoek. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging, het aanvragen van vergunningen of het aanpassen van de verkeerskundige situatie. Zeker dan is het noodzakelijk om tijdig met elkaar in gesprek te gaan.

Buurt en inwoners

Kerkgebouwen zijn van waarde. Niet alleen voor de kerkeigenaar en de geloofsgemeenschap, maar ook voor de samenleving. Zeker als het gaat om een bijzonder gebouw. Het zijn bakens in het landschap, tekens van herkenning, verbonden met onze geschiedenis.

 

Als er plannen zijn voor een ingrijpende bestemmingswijziging, dan is het raadzaam om hier de buurt en eventueel overige inwoners bij te betrekken. Om ze goed te informeren en waar mogelijk over de plannen te laten meepraten. Dit maakt dat het proces beter kan verlopen en er meer draagvlak is voor de bestemmingswijziging.

 

Soms gaat het hierbij om de meer emotionele kant: mensen willen weten wat er gaat gebeuren met een voor hen belangrijk gebouw. Het kan echter ook om heel praktische zaken gaan zoals: welke impact heeft de bestemmingswijziging op de verkeerssituatie en op de parkeermogelijkheden?