Kerkhoven

Kerkhof is de benaming voor de ruimte rondom een kerk. Vaak is deze door de eeuwen heen gebruikt om gelovigen te begraven. Dit was goedkoper dan begraven in de kerk zelf, maar nog wel vlak bij een gewijde plaats die de overledene bescherming bood.

 

In Ooststellingwerf zijn diverse kerkhoven met oude, bijzondere graven. Onder het tabblad ‘Bekijk de kerken’ staat bij elke kerk of deze een kerkhof of begraafplaats heeft.

Bijzondere begraafplaats

De Dorpskerk in Elsloo heeft geen kerkhof, maar wel een – apart gelegen – begraafplaats. Hier zijn zeer uitzonderlijke graven met graftrommels te bezichtigen.
De begraafplaats is dagelijks vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

 

Deze begraafplaats is overigens nog steeds in gebruik. In overleg met de beheerder kunnen er ook urnen worden bijgezet.

Grafstenen in de kerk

De Bonifatiuskerk in Makkinga heeft zeer oude grafstenen in de kerk zelf. Toen men de kerk in 2001 restaureerde, werden deze prachtig bewerkte zwarte stenen weer zichtbaar. De oudste graven dateren uit 1609.

 

Daarnaast heeft deze Bonifatiuskerk een fraai kerkhof. Dit is sinds circa een eeuw niet meer in gebruik.

Toekomst

Kerk en kerkhof zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De oude graven versterken de identiteit van het kerkgebouw en maken haar verankering in onze geschiedenis tastbaar en zichtbaar.

 

Bij een eventuele herbestemming van de kerk is het kerkhof dat ook een belangrijk punt van aandacht. Het vraagt zorg en respect, net als de kerk zelf.