Herbestemming

Door diverse omstandigheden kan een kerk haar functie als gebedshuis verliezen. In sommige gevallen blijft een kerk dan gewoon staan en verandert er weinig. Het kan ook zijn dat het gebouw een nieuwe eigenaar krijgt. En daarmee een nieuwe bestemming.

Activiteiten zoals bij medegebruik

Soms lijkt de nieuwe bestemming op wat er bij andere kerken gebeurt als medegebruik. Een voorbeeld hiervan is de Dorpskerk van Oosterwolde. Deze is sinds december 2018 in eigendom van de Stichting ‘Vrienden van de dorpskerk’.

 

Het gebouw is sindsdien beschikbaar voor activiteiten passend bij de aard van de Dorpskerk zoals concerten, lezingen, tentoonstellingen, kerkdiensten in de streektaal en trouw- en rouwdiensten.

Geheel nieuwe bestemming

Het is ook mogelijk dat het gebouw echt een nieuwe bestemming krijgt. En dat het bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte of atelier wordt. Een voorbeeld hiervan is de Trefkerk van Appelscha.

 

Deze kerk is sinds 2002 in particulier bezit. Op dit moment is het gebouw in gebruik als woning en Bed & Breakfast. Ook is het mogelijk om er een kleine zaal te huren, die geschikt is voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij herbestemming zijn:

  • Is het gebouw een gemeentelijk- of rijksmonument? In dat geval gelden er beperkingen en is niet alles mogelijk.
  • Welke kosten zijn er verbonden aan het beheer en onderhoud van het gebouw? Hoe worden deze kosten gedekt?
  • Vraagt de nieuwe bestemming om meer parkeerplaatsen en zo ja, zijn deze aanwezig/realiseerbaar?
  • Sluit de nieuwe bestemming aan bij de verkeerskundige situatie?
  • Ontstaat er mogelijk overlast voor omwonenden?

Ga bij plannen voor herbestemming tijdig in gesprek met de gemeente Ooststellingwerf.
Zij kan met u meedenken over de mogelijkheden.

lees meer over de monumentenstatus