Dorpskerk Oosterwolde

De Dorpskerk ligt net buiten het centrum en is beeldbepalend voor Oosterwolde. De dubbele klokkenstoel en het oude kerkhof dragen hier aan bij. Daarnaast heeft deze monumentale kerk een grote maatschappelijke waarde.

Enkele feiten op een rij

 

Bouwjaar: 1735

 

Architect: onbekend

 

Adres: Brink 26 te Oosterwolde

 

Eigenaar: stichting ‘Vrienden van de Dorpskerk’

 

Status: rijksmonument (monument-nummer 31738)

 

Bijzonderheden: klokkenstoel en kerkhof

 

Gebruik: concerten, lezingen, tentoonstellingen, trouw- en rouwdiensten, overnachtingen

Buitenkant

De Dorpskerk werd in 1735 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse kerk. De kerk heeft een houten geveltoren en een ingesnoerde torenspits. De windwijzer op de spits heeft de vorm van een hond, die op het koor heeft de vorm van een haas.

 

Rondom de kerk bevindt zich een kerkhof, dat vrij toegankelijk is. Dit kerkhof is sinds 1947 niet meer in gebruik.

Interieur

Het orgel werd in 1860-1866 gebouwd door de meester-timmerman van Oosterwolde, Hendrik Jannes Noorman en zijn zoon Klaas. Het is voor zover bekend het enige orgel dat Noorman bouwde. Op 2 april 1866 werd het feestelijk in gebruik genomen.

 

De preekstoel en de herenbank dateren uit de 17e eeuw, de achtzijdig zandstenen doopvont uit de 14e eeuw.

 

De foto’s hieronder geven een impressie.

Als u op een foto klikt, dan wordt deze vergroot.

Klokkenstoel

De Dorpskerk heeft een dubbele klokkenstoel. Deze is gemaakt van eikenhout op een fundering van zwerfkeien. De eerste vermelding van een klokkenstoel dateert uit 1735. De huidige klokkenstoel is van meer recente datum.

 

Behalve de klokkenstoel heeft het kerkgebouw nog een eigen klok. Deze wordt met een slaghamer geluid. Het is een afgekeurde klok uit Willemsoord, die via de Stichting Monumentenzorg in Oosterwolde is terechtgekomen.

Huidig gebruik

De Stichting ‘Vrienden van de Dorpskerk’ is sinds december 2018 eigenaar van de Dorpskerk.

 

De kerk is beschikbaar voor allerlei activiteiten passend bij de aard van de Dorpskerk zoals concerten, lezingen, tentoonstellingen, kerkdiensten in de streektaal, trouw- en rouwdiensten.

 

Daarnaast zijn er overnachtingen mogelijk in het kader van ‘Heilige nachten’.

 

 

Toekomst

Het doel van de ‘Vrienden van de Dorpskerk’ is het in stand houden en exploiteren van de Dorpskerk inclusief klokkenstoel en Noorman-orgel.

Er zijn op dit moment geen plannen voor een andere invulling dan het hierboven genoemde ‘huidig gebruik’.

 

Bij een eventuele toekomstige herbestemming zal het kerkgebouw vanwege zijn monumentale waarde behouden moeten worden. Parkeren in de directe omgeving van de kerk is beperkt mogelijk. Bij herbestemming dient daar rekening mee te worden gehouden.