Rijksmonumenten

Een aantal kerken uit de gemeente Ooststellingwerf is beschermd rijksmonument. Hieronder kunt u lezen wat dit betekent.

Wat is een rijksmonument

Een gebouw of ander object met nationale cultuurhistorische waarde kan door de Rijksoverheid worden aangewezen als beschermd monument.

 

Nederland heeft circa 62.000 rijksmonumenten. Ze staan in het monumentenregister. In ruim de helft van de gevallen gaat het om een woonhuis. Ook kerken, kastelen, molens en dergelijke kunnen worden aangewezen als rijksmonument.

Rijksmonumenten in Ooststellingwerf

In Ooststellingwerf staan 55 rijksmonumenten, waaronder zes kerken:

 

  • Bonifatiuskerk, Brink 10 te Makkinga
  • Bonifatiuskerk, Willinge Prinsstraat 2 te Oldeberkoop
  • Laurenskerk, Geert Wolter Smitweg 5 te Donkerbroek
  • Dorpskerk, Hoofdweg 42 te Elsloo
  • Dorpskerk, Brink 26 te Oosterwolde
  • ‘Het lokaal’, Prinsenstraat 7 te Oosterwolde

Beperkingen

De beschermde status maakt dat voor vrijwel elke wijziging aan een rijksmonument een vergunning nodig is. De eigenaar mag niet zomaar iets slopen, verplaatsen of verbouwen. Ook voor het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam is een vergunning nodig.

 

Alleen kleine onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningsvrij, zoals opschuren en schilderen in dezelfde kleur of het vervangen van dakpannen door hetzelfde type.

Mogelijkheden

Kerkeigenaren kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het in goede staat houden van monumenten.

 

Door de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk. Zo worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen. Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Er is geen subsidie voor de aanschaf van een rijksmonument.

Kerk in ontwikkeling

Soms verandert het gebruik van een kerkgebouw en wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Dan is het belangrijk om te weten of het een rijksmonument is. Dit bepaalt immers mede de mogelijkheden.

 

Sloop en herbouw is in dat geval niet mogelijk. Herstemming is een optie, maar vergt gedegen vooronderzoek.