Sloop/nieuwbouw

Soms raakt een kerk in onbruik en is medegebruik of herbestemming geen optie. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van het gebouw te gering is. Of omdat het niet past bij de nieuwe plannen voor deze locatie. In dat geval kunnen sloop en nieuwbouw een optie zijn.

Wanneer wel, wanneer niet?

Kerken die een gemeentelijk- of rijksmonument zijn, mogen niet gesloopt worden. Van deze gebouwen is bepaald dat zij zo waardevol zijn, dat zij behouden moeten worden.

 

Bij kerken die niet deze status hebben, is er meer vrijheid. Sloop en nieuwbouw zijn hier een optie. Het is daarbij van belang om goed te kijken naar de ruimtelijke invulling. Wat past er op deze locatie? En wat is er mogelijk?

 

Foto’s hieronder: de Gereformeerde kerk aan de Van Emstweg 1 in Appelscha is in 2016 gesloopt. Op de kavel zijn drie woningen gebouwd. Daarbij is op subtiele wijze aandacht geschonken aan het bijzondere verleden van deze locatie. 

 

Aandachtspunten

De sloop van een kerkgebouw is in veel gevallen ingrijpend, ook voor de omgeving. Soms is er een vergunning voor nodig.

De realisatie van nieuwbouw is een uitgebreid proces, dat gekoppeld is aan diverse vergunningen en voorwaarden.

 

Het is daarom van belang om bij plannen voor sloop en nieuwbouw tijdig in gesprek te gaan met de gemeente Ooststellingwerf.
Zij kan met u meedenken en weet welke stappen er doorlopen dienen te worden.